Hong Kong SAR

Product Catalog

Oral-Rehydration-Salts

Oral Rehydration Salts (New Formula)

With prescription

Active Ingredient

Glucose Anhydrous BP 3350mg; Potassium Chloride BP 370mg; Sodium Chloride BP 640mg; Sodium Citrate BP 720mg

Additional Info

Tablet